Katılımcı Kullanım Koşulları

Yürürlük Tarihi: 01 Ocak 2015

Katılımcı olarak “Siz”, Katılımcı Kullanım Koşulları Anlaşması’na yasal olarak bağlı bulunmaktasınız. Katılımcı Anlaşması, Sizin Dizzano Web Sitesini (Site) resim ve bilgi dağıtımı ile bağlantılı olarak kullanırken uymanız gereken yasal olarak bağlayıcı ilkeleri denetler. Zaman zaman Dizzano, bu Katılımcı Anlaşmasında değişiklikler yapabilir ve bu değişiklikler web sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren geçerli sayılır. Size önceden bildirim verilmeksizin değişikilikler yapılabilir ve Siz de, bu değişiklikler yapıldıktan sonra siteyi kullanmaya devam ediyorsanız, bu değişikliklere mutabık olmayı kabul etmişsiniz anlamına gelir.

Dizzano’ya Katılımcı olabilmek için:
1. Kullanıma İlişkin Şart ve Koşulları inceleyip onay vermeli,
2. Bir Katılımcı hesabı oluşturmalı,
3. Size ait resimleri Siteye yüklemeli,
4. Resimlerinizin sadece talep üzerine basılıp satılacak ürünler olarak mı yoksa telifsiz olarak mı lisanlanacaklarını, haklarının saklı tutulup tutulmayacağına, veya her ikisinin birden uygulanmasına karar vermeli,
5. Belirli ürünler (örneğin tuval baskılar, İPhone kılıfları) ve önerdiğiniz resim lisanları için fiyatları kendiniz belirlemeli,
6. Ve nihayet süreci tamamlamalısınız.

Hesap Oluşturma

Talep üzerine basılan veya lisanslı görsellerin web sitesi üzerinden satımı için bir hesap oluşturmanız gerekir.
Dizzano’da bir hesap oluşturduktan sonra, isminizi, özgeçmişinizi, iletişim bilgilerinizi, resimlerinizi ve seçeceğiniz başka içeriği yükleyebilir ve insanları bu şekilde bilgilendirebilirsiniz. Tüm bu bilgiler web sayfasında yayınlanır. Web sitesini ziyaret eden herhangi bir kimse, sizin girmiş olduğunuz profil bilgilerini görebilecektir.

Hesap Kapatma

İstediğiniz zaman hesabınıza erişerek “Hesabı Kapat” ikonuna basarak hesabınızı iptal edebilirsiniz. Bu linke girdikten sonra, Dizzano hemen hesabınızı kapatacak ve yüklemiş olduğunuz resimleri de web sayfasından silerek profil sayfanızı yok edecektir.
Dizzano bir Katılımcının hesabını herhangi bir zaman, herhangi bir sebep göstermeksizin iptal edebilir. Hesabınız sonlandırılmış olsa dahi, Katılımcı Anlaşmasında bulunan yükümlülükleriniz devam edecektir.

Görsellerin İbrazı

Dizzano’ya görselleri ibraz ederek Dizzano’ya dünya çapında, yüklemiş olduğunuz görselleri satmak, lisanslamak, alt lisanslama yapmak, çoğaltmak, kapsayıcı ek işler hazırlamak, halka açık teşhir etmek, pazarlamak için münhasır olmayan bir hak vermiş sayılırsınız. Karşılığında da Dizzano ile anlaşmış olduğunuz üzere belirli bir tazminatı kabul etmekte ve Katılımcı Anlaşmasının şartları gereğince, anlaşma fesh edilinceye kadar uygun davranmayı kabul etmekte sayılırsınız. Dizzano’ya yüklemiş olduğunuz  görselleri kullanma ve Dizzano’nun yapacağı pazarlama ve promosyon aktivitelerinde, size herhangi bir tazminat verilmeksizin, isim ve kullanıcı isminizin kullanılması konusunda Dizzano’ya dünya çapında, münhasır olmayan bir hak da vermiş durumda sayılmaktasınız.
Herhangi bir sanatçının eser sahipliği haklarından veya eğer Türkiye Cumhuriyeti yasaları altında Telif Hakları Yasası veya benzeri bağlayıcı yasalar altında olsaydınız gerçekleşmeyecek olan yasal haklarınızdan da açıkça feragat etme konumundasınız.
Eğer görsellerinızdan herhangi birisi için lisans satmaya karar verirseniz, Dizzano’ya görselleriniz ile ilgili bilgi ekleme, değiştirme, veya yok etme iznini de vermiş olursunuz. Bu sayede görselleriniz yönetilebilir ve lisanslanabilir.
Dizzano herhangi bir sebeple web sayfasından görselleri kaldırabilir veya yayınlamayı reddedebilir. Eğer Dizzano herhangi bir görselin Dizzano yetkililerine, yöneticilerine, direktörlerine veya çalışanlarına karşı yasal sorumluluk getirdiğini veya görsellerin Kullanım Hüküm ve Koşullarını ihlal ettiğini tespit ederse, görsellerin kaldırılma işlemi gerçekleştirilecektir.

Dizzano adına Görsellerin Lisanslanması Anlaşması

Görselleriniz için Telifsiz ve Sınırsız Kullanım Lisanslarımızdan herhangi birini seçmeniz durumunda, Dizzano yükümlülük olmadan, görsellerinizi müşteriler için Telifsiz ve Sınırsız Kullanım Lisan Programları ile lisanslama hakkına sahiptir. Lisanslayabileceğiniz görsellerinız hakkında müşterilerin kullanım ve sınırlamalarına dair Şart ve Koşulllar belirtilmektedir. Bu Şart ve Koşulları incelemek ve uygulamak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu lisans koşulları, Kullanım Şart ve Koşulları referans alınarak, onlara istinaden belirlenmiştir. Dizzano tarafından lisans verilmiş herhangi bir görsel daha sonra web sayfasından kaldırılsa dahi, bağlayıcı hükümler tam olarak ve etkin şekilde devam edecektir.

Görsellerin Mülkiyeti

Göndermiş olduğunuz tüm görsellerin telif hakları sahibi olarak sizin üstünüzde kalacaktır. Burada bulunan hiçbir şey daha sonra Dizzano veya alt lisanslılarına telif haklarının transfer edileceği anlamına gelmemektedir.

Tazminat

Dizzano’da bulunan tüm ürünler ve görsel lisansları için, kendi fiyatlarınızı belirleme ve tam olarak her ürün veya lisans satımından ne kadar para kazanacağınızı net olarak bildirme hakkınız vardır.
Bir satış yapıldığında, Dizzano, Dizzano Hesabınıza sattığınız ürün/lisans bedeli kadar krediyi transfer edecektir. Bu durum, alıcı ürünü veya lisansı Dizzano.com da bulunan alışveriş sepetine eklediği anda gerçekleşecektir.
Herhangi bir lisans veya ürün için, herhangi bir zamanda, Hesabınıza girerek fiyat değiştirebilirsiniz.
Eğer ki Hesabınız Katılımcı Anlaşmasında ve buna ek olarak diğer hak ve eşitlik ilkelerinde bulununan herhangi bir maddeyi çiğnediğinizden dolayı sonlandırılmış ise, Dizzano’nun telif ve/veya normalde size para olarak ödenecek diğer tazminat türlerine, zararı gidermek amacı ile el koyma hakkı bulunmaktadır.
Bir satışınızdan dolayı alacaklı durumunda iseniz, Dizzano önce alıcıya para iadesi yapacak, daha sonra da Hesabınızda bulunan ödenmesi gereken krediyi sizden düşecektir. Herhangi bir sebepten dolayı Dizzano’nun size verilecek tazminattan fazlasını ödemesi durumunda, Dizzano ödenen fazla bedeli hemen sizden geri isteme hakkına sahiptir.
Dizzano herhangi bir zaman, herhangi bir sebepten dolayı web sitesinde verilmiş bir siparişi iptal etme hakkına sahiptir. Bir sipariş iptal edildiğinde, alıcı para iadesini alacak ve Katılımcı da satıştan herhangi bir tazminat almayacaktır.

Ödemeler

Ödemeler her ayın 15inde, bir önceki ayın 15i ve öncesinde Dizzano üzerinden yapmış olduğunuz tüm satışlarınıza istinaden, satış tarihinden 30 gün sonra iptal veya iade işlemleri hariç, tarafınıza gönderilecektir.
Tüm ödemeler üye olurken girmiş olduğunuz IBAN hesabınıza yapılacaktır.
Ödemeyi alabilmeniz için belirlenen minimum 10 TL’dir. Eğer almanız gereken ödeme 10 TL’den fazla ise ödeme tarafınıza gönderilecektir.

İadeler

Dizzano’ya uygun görülmesi halinde iade edilmiş ürünlerinizi elden çıkarma hakkını verirsiniz.

Telif Hakkı İhlali Talepleri

Katılımcılarının telif haklarının ihlal edilmemesi konusunda ticari olarak en makul tedbirleri almasına rağmen, Dizzano hakları ihlal edecek ve imajlar üzerinizdeki haklara zarar verecek herhangi bir kişiye karşı Katılımcılarını korumak amaçlı hukuki adım atma zorunluluğunda değildir. Burada Dizzano’ya görsellerde bulunan hakları koruması için ticari olarak makul yetkiler eşliğinde adım atacağı konusunda yetki ve hak vermektesiniz. Dizzano tüm görsellerinizi telif haklarını koruma amacı ile kayıt ettirmenizi önerir. Bu tip bir kayıt işlemi herhangi bir telif hakkı ihlaline karşı dava açabilmek için ön koşuldur. Telif hakkı konusuna dair çalışmalarınızı kayıt ettirme konusunda daha detaylı bilgiyi http://www.telifhaklari.gov.tr/ adresinde bulabilirsiniz.

Yayın İzinleri

Dizzano’ya gönderdiğiniz tüm görseller ve varsa görselde yer alan kişilerden yayın iznini de göndereceğinizi kabul etmiş sayılırsınız (görsele ait haklardan feragat etme). Tüm yayın izni ve hak feragatlerini öncesinden elde edeceğinizi ve bunları tam ve eksiksiz saklayacağınızı kabul etmiş sayılırsınız. Yayın izinleri görseller ile birlikte elektronik olarak Dizzano’ya iletilmelidir. Yanlış, çarpıtılmış, eksik veya benzeri her tür yayın izninin Siteye gönderilmesi bu kullanım koşullarının ihlali anlamına gelir ve size uyarı yapılmaksızın hesabınızın derhal iptal edilmesi ile sonuçlanabilir.
Herhangi bir hukuksal sürece cevap vermek, herhangi bir düzenlemeye uymak veya yasal olarak gerekli raporlama ihtiyaçları için Dizzano’nun baskıya hazırlanmış bu yayın izinlerini müşterilere sunabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

Garanti ve Taahhütler

Bu Anlaşma kapsamında;

(A) Bu Katılımcı Anlaşmasını yapmak için gerekli tüm hak ve yetkilere sahip olduğunuza ve Anlaşma kapsamındaki tüm yükümlülüklerinizi yerine getireceğinize;
(B) Bu Anlaşmayı yapmanıza engel olabilecek herhangi bir yasal ve sözleşmesel engele sahip olmadığınıza;
(C) Kullandığınız görsellerin sizin tarafınızdan sahiplenildiğine veya kontrol edildiğine, orijinal ve ipoteksiz olduğuna ve telif hakkı koruma kanunları geçerli olan tüm ülkelerde telif hakkı koruması altında olduğuna;
(D) Görsellerde herhangi bir insana ait ve kimliğinin tespit edilebileceği durumlar varsa, bu kişinin veya benzerliğin görselde yer almasına dair tüm gerekli izin ve hakların tarafınızca alınmış olduğuna;
(E) Görsellerde tescilli üçüncü şahıs ürünleri yer alıyorsa, bu tescillerin Türkiye Cumhuriyeti fikri mülkiyet hakları ile ilgili kanunlara ve düzenlemelere uygun olduğuna;
(F) Görsellerin müstehcenlik, saldırganlık ve lekeleyici unsurlar içermediğine ve herhangi bir üçüncü şahsın telif, gizlilik ve kamusallık haklarına aykırı olmadığına;
(G) Kullandığınız görseller ile ilgili süregiden ve görseller üzerinde sahip olduğunuz hakları etkileyecek herhangi bir yasal süreç, dava veya suçlama bulunmadığına dair garanti ve taahhüt vermeyi kabul etmiş sayılırsınız.

Web Sayfasinda Yayımlanan İçerik

Web sayfasına yükleyeceğiniz veya ilan edeceğiniz her materyal veya başka Katılımcılara göndereceğiniz her türlü bilginin sorumluluğu tamamen sizindir.
Web sayfasının halka açık bölümlerinde ilan edeceğiniz her türlü içerik ile Dizzano’ya bu içeriği satış ve lisanslama amaçlı halka açık olarak sunması, kullanması adına gayrı münhasır olarak, tamamı ödenmiş ve dünyaca geçerli bir lisans vermiş sayılırsınız. Aynı zamanda içeriğinizin Dizzano tarafından internet reklamlarında, videolarında, haber bültenlerinde, basılı pazarlama materyallerinde ve televizyon reklamlarında kullanılması için de yetki vermiş sayılırsınız.

(i) Kendiniz tarafından web sayfasında yayımlanan içeriğin sahibi olduğunuzu, aksi halde içeriğinize ait tüm hakları transfer etme hakkınızın olduğunu, ve (ii) içeriğinizin herhangi bir kimsenin özlük, kamusallık, telif veya başka herhangi bir fikri mülkiyet hakkını çiğnemediğini taahhüt ve garanti etmiş sayılırsınız. Siteye yükleyeceğiniz bir içerik sonucu olarak,  herhangi bir bir şahsa karşı doğabilecek olan telif ödemelerinden sorumlu olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.  

Size ait olan her tür içerik, mesaj, görsel veya profilin Dizzano tarafından herhangi bir katılımcıya veya üçüncü şahsa karşı saldırgan, yasadışı, hakkını çiğneyici, zedeleyici veya güvenliğini tehdit edici olarak değerlendirilebileceğini ve bahsi geçen içerik, mesaj, görsel veya profilin değerlendirilip silinebileceğini anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

Dizzano bu hükme karşı davranan herhangi birisi hakkında, aykırı içeriği Siteden kaldırmak ve ilgili hesapları kapatmak da dahil olmak üzere, soruşturma yapmak ve gerekli yasal süreci başlatmak hakkını saklı tutar. Aykırı içerik şunları kapsar: (i) herhangi bir kesime veya şahsa karşı saldırgan, ırkçı, bağnaz, kindar veya fiziksel şiddet söylemi içeren; (ii) herhangi bir şahsı taciz eden veya tacizi destekleyen; (iii) çöp e-posta, e-posta zinciri, spam e-posta içeren; (iv) yanlış olduğunuzu bildiğiniz bir bilgiyi içeren, yasadışı aktiviteleri destekleyen, küfür, tehdit, müstehcenlik, iftira içeren; (v) telif haklarını çiğneyecek biçimde, yasal olarak bir başkasına ait olan orijinal bir ürünün korsan kopyalarını tanıtan, örneğin korsan yazılımların bulunduğu internet sitelerine bağlantı ekleyen, orijinal yazılımların nasıl kırılacağını açıklayan ve destekleyen, korsan müzik indirme sitelerine bağlantılar içeren; (vi) erişime kapalı veya sadece şifre ile açılabilen sayfalar veya görseller (başka bir bağlantıdan yönlendirilmemiş olarak) içeren; (vii) seks içerikli materyal içeren; (viii) yasadışı silah yapımı veya satın alımı, bir kimsenin özeline müdahale edilmesi veya bilgisayar korsan yazılımları ve virüsler üretilmesi gibi yasadışı içeriklere dair talimatlar içeren; (ix) ticari veya yasadışı amaçlarla edinilmiş başka kullanıcılara ait şifreler veya kişisel bilgiler içeren; (x) bu Sitenin belirtilmiş amaçları olan isteğe göre baskı veya görsel lisanslaması gibi ilkelere ter düşen içerik aykırı içerik olarak sınıflandırılır.
Bu Siteyi ilgili tüm kanun ve yasal düzenlemelere uygun olarak kullanacağınızı taahhüt etmiş sayılırsınız.

İhlalin Tekrarı

Dizzano tüm kullanıcılarının ilgili telif hakkı ve diğer kanunlarla uyumlu hareket etmesini bekler. Herhangi bir üçüncü şahsın, Türkiye Cumhuriyeti tescil kanunları dahil, fikir mülkiyet yasalarına aykırı düşecek şekilde içerik Siteye yüklenemez. Dizzano.com’da yayınladığınız veya kullandığınız tüm içeriğin yayın ve kullanım haklarına sahip olduğunuzu beyan etmiş ve kabul etmiş sayılırsınız.
Eğer herhangi bir şekilde telif haklarını çiğnediyseniz, Dizzano Siteye erişiminizi yasaklama hakkını saklı tutar. Telif hakkını tekrar ihlal edenler, Türkiye Cumhuriyeti telif hakkı kanunu uyarınca Dizzano’ya erişimden men edilirler.

Teminatlar

Bu Kullanıcı Anlaşması kapsamında vermiş olduğunuz tüm teminat ve garantilerin, veya diğer yükümlülüklerinizin çiğnenmesi sonucunda ortaya çıkacak olan her tür ceza, kayıp, zarar vb etkiden (avukat masrafları da dahil olmak üzere) Dizzano’yu sorumlu tutmayacağınızı temin ve kabul etmiş sayılırsınız. Üçüncü şahısların tazminat talepleri karşısında, yalnızca istem dışı, dolaylı sonuçlar veya özel zararlar kapsamında sorumlu sayılırsınız.

Sınırlandırılmış Hasar

KAR KAYBI DAHİL OLMAK ÜZERE, Dizzano BÖYLE BİR ZARARIN OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE, SİTEYİ KULLANIMINIZ SONUCU ORTAYA ÇIKABİLECEK HER TÜR DOLAYLI, CEZAİ, RASTLANTISAL VEYA ÖZEL ZARAR KARŞISINDA Dizzano KESİNLİKLE SORUMLULUK KABUL ETMEZ. BU SÖZLEŞMENİN DİĞER MADDELERİ İLE ÇELİŞMEYECEK ŞEKİLDE, Dizzano BU TÜR DURUMLARDA SİZE YALNIZCA, EĞER VARSA, SİTEYE ÖDEDİĞİNİZ PARAYI GERİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

Süre & Ücret

Dizzano Katılımcılardan Site üyelikleri karşılığında ücret talep etmek hakkına sahiptir. Standart üyeler için şu andaki ücret yıllık 0 TL’dir dır. Bu ücret ayrıcalıklı üyelik için yıllık 99TL dir. Ayrıcalıklı üyelik ücreti, kullanıcının ayrıcalıklı üye olduğu tarihin her yıldönümünde ve yılda bir defa olmak üzere kullanıcıya yansıtılır.
Ücretlerdeki değişiklikler, Katılımcılara en az 30 gün öncesinde e-posta ile bildirilir. Hesabını sonlandırmak isteyen her Katılımcı bunu hesabına girip, “Hesabı Kapat” seçeneğine tıklayarak yapabilir. İptal işlemi, Katılımcının üyelik başlangıcından 30 günden önce yapıldığı durumlar haricinde, hesap kapatma işlemi sonrasında Katılımcılara Siteye daha önce ödemiş oldukları üyelik ücretleri iade edilmez.

Dizzano İçeriğinin Mülkiyet Hakları

Dizzano Sitenin orijinal içeriğinin, seçkisi ve düzenlenmesi de dahil olmak üzere, tüm mülkiyet haklarının sahibidir. Site Dizzano ve lisans sağlayıcılarına ait tescilli ve telif haklarına tabi materyaller içermektedir. Kamusal kullanıma açık veya özel olarak Size izin verilmiş olan içerik haricinde, sözü edilen içeriği kopyalamanız, değiştirmeniz, yayınlamanız, iletmeniz, dağıtmanız, gösterime sunmanız, uygulamanız veya satmanız yasaktır.

Diğer Hükümler

Katılımcı ve Dizzano ilişkisi bir tür bağımsız müteahhitliktir.
Bu Anlaşmaya taraf olarak, Anlaşmanın tüm kapsamında yer alan hükümlerin taraflarca tamamen anlaşıldığını ve aynı içerik üzerine daha önce yapılmış olan herhangi başka bir anlaşmadan üstün olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.
Katılımcı Anlaşmasının geçerliliği, yorumlanması, yürürlüğe girmesi, uyuşmazlıklar, uygulanması veya Anlaşmaya aykırı olunan durumların kanuni yorumu, herhangi bir yasal doktrin referans gösterilmeksizin, Türkiye Cumhuriyeti yasarına tabidir.
Dizzano’ya GÖRSEL YÜKLEYEREK, KATILIMCI ANLAŞMASININ TÜM HÜKÜM VE ŞARTLARINI KABUL ETMİŞ VE Dizzano’nun GİZLİLİK BİLDİRİMİNİ (BURADA İSMİ GEÇTİĞİ İÇİN ANLAŞMANIN PARÇASI SAYILMAKTADIR) KABUL ETMİŞ VE ISLAK İMZA İLE İMZALAMIŞ SAYILIRSINIZ.